Dnes je středa 19.12.2018 
  O nás  
  Jak nakupovat  
  Obchodní podmínky  
  Ochrana dat  
  Reklamační řád  
  Časté dotazy  
  Kontakt  
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  

Naše nabídka
NAŠE NABÍDKA
Karosařské díly
Přední blatníkyPřední blatníky
Přední kapotyPřední kapoty
Plynové vzpěryPlynové vzpěry
Zadní nárazníkyZadní nárazníky
Přední nárazníkyPřední nárazníky
Mřížky nárazníkůMřížky nárazníků
Přední čela, příčkyPřední čela, příčky
Přední masky, mřížkyPřední masky, mřížky
Zpětná zrcátkaZpětná zrcátka
Osvětlení
Přední BlikačePřední Blikače
Přední mlhová světlaPřední mlhová světla
Přední světlometyPřední světlomety
Zadní světlometyZadní světlomety
Boční blikačeBoční blikače
Chlazení, vytápění a klimatizace
Chladiče klimatizacíChladiče klimatizací
Podvozek
Zadní tlumičeZadní tlumiče
VyhledáváníVYHLEDÁVÁNÍ
 

 Reklamační řád 

Zákazník je povinen si zboží po jeho převzetí pečlivě prohlédnout a každou případnou reklamaci ihned po zjištění nahlásit u odpovědného pracovníka dodavatele. V případě , že zjistí na zboží viditelné poškození , udělá s pracovníkem zasílatelské služby o této skutečnosti zápis , podepsaný oběma stranami . Bez zápisu nemá zákazník nárok na uznání reklamace.

Uplatnění reklamace se myslí dodání reklamovaného dílu společně s dokladem o zakoupení zboží a písemnou reklamací, obsahující následující údaje : jméno / název zákazníka , datum zakoupení reklamovaného zboží , referenční číslo zboží , název zboží , popis závady ( v případě , že se jedná o závadu , která se objevila při montáži nebo během provozu , doložit stanovisko odborného servisu , který montáž vykonal ) , podpis zodpovědného pracovníka a razítko firmy.

K reklamovanému zboží musí být přiloženo číslo účtu, na které bude kupujícímu při platné reklamaci zaslána finanční částka .

Reklamace se nevztahuje na díly poškozené jejich neodbornou montáží nebo poškození způsobené provozem a závadou vozidla.

Reklamace se nevztahuje na díly poškozené použitím na vozidle, pro který nejsou určeny. Ve sporných případech si prodávající vyhrazuje možnost vyžádat si technické údaje o vozidle - kopii technického průkazu.

Záruka zaniká v případě kdy bylo zboží namontováno neodborně.

Vyjádření k reklamaci obdrží zákazník podle možností obratem v složitějších případech v zákonné lhůtě.

V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno zpět na náklady kupujícího se stanoviskem pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci.

Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady a záruka
Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění jsou upraveny obecně závaznými zákonnými normami, zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 - 2117, § 2161 - 2174 OZ v platném znění. Prodávající odpovídá kupujícímu mimo jiné za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, je ve shodě s kupní smlouvou, odpovídá jakostí či provedením poskytnutému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno a sjednáno podle poskytnutého vzorku či předlohy. Shodou s kupní smlouvou se také rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - má vady, má kupující nárok uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). U vady představující nepodstatné porušení smlouvy má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. U vady představující podstatné porušení smlouvy má nárok na odstranění vady dodáním věci nové bez vady, dodáním chybějící části věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny. Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje porušení o němž strana porušující věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana, pokud by takové porušení znala či předpokládala, smlouvu by neuzavřela. Výše uvedená ustanovení neplatí pro zboží prodávané se slevou na vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta, u použitého zboží na vadu nebo opotřebení, které zboží mělo již při jeho převzetí kupujícím, na opotřebení zboží přirozeně způsobené jeho obvyklým používáním, či vyplývá li to z přirozené povahy věci, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji kupující sám způsobil nevhodným či nepřiměřeným používáním, nebo užíváním v rozporu s návodem k užívání. Vada věci, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor - vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci podléhající rychlé zkáze nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou do 24 (dvaceti čtyř) měsíců po převzetí věci a v této lhůtě může kupující uplatnit práva z vadného plnění. Tím není nijak omezena povinnost kupujícího reklamovat vadu na zboží bez zbytečného odkladu, ihned když vznikne nebo ihned po jejím zjištění, kdy je ještě možné a účelné ji odstranit opravou. Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, na adrese jeho provozovny viz. KONTAKTY. Uplatní li kupující reklamaci písemně (nikoli osobně v provozovně) je povinen uvést své identifikační údaje, identifikaci výrobku a popis reklamované vady, příčiny jejího vzniku jeli to možné, a požadovaný způsob vyřízení svého práva z vadného plnění. Změna zvoleného způsobu vyřízení bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě volby odstranění vady opravou věci, která se později ukáže být vadou neodstranitelnou. Nezvolí li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy zavčasu, má poté práva, jako u nepodstatného porušení smlouvy. Pro písemné uplatnění práv z vadného plnění není nutné užít žádný zvláštní formulář. Prodávající je povinnen do 3 (tří) dnů rozhodnout a sdělit kupujícímu, zda je k vyřízení reklamace nutné odborné posouzení. Prodávající vyřídí reklamaci bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou jinak.

Adresa pro zaslání reklamací:
Martin Kolek
Nové Dvory-Kamenec 3525
738 01 Frýdek-Místek


PřihlášeníPŘIHLÁŠENÍ
  STAV: nepřihlášen
 Email:  
 Heslo:  
RegistraceRegistrace
KošíkKOŠÍK
Celková cena: ..... 0,-

Vyprázdnit košík
NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Přední nárazník Peugeot 306, 97 - 01  - klikněte pro více informací
Přední nárazník Peugeot 306, 97 - 01
Cena .... 1483,- Kč 

Plynová vzpěra zadních dveří Peugeot 307 2001-2007 SW-Combi Levý přední blatník Alfa Romeo 33, 83-94 - klikněte pro více informací
Plynová vzpěra zadních dveří Peugeot 307 2001-2007 SW-Combi
Cena .... 298,- Kč 

Levé zpětné zrcátko Citroen Berlingo 1996-2008  - klikněte pro více informací
Levé zpětné zrcátko Citroen Berlingo 1996-2008
Cena .... 598,- Kč 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levé zadní světlo Hyundai Elantra Sedan, 00 - 03
Cena .... 23000,- Kč 

Plynová vzpěra zadních dveří Peugeot 307 2001-2007 SW-Combi Levý přední blatník Alfa Romeo 33, 83-94 - klikněte pro více informací
Plynová vzpěra zadních dveří Peugeot 307 2001-2007 SW-Combi
Cena .... 298,- Kč 

Plynová vzpěra zadních dveří Jeep Grand Cherokee 1999-2004 Levý přední blatník Alfa Romeo 33, 83-94 - klikněte pro více informací
Plynová vzpěra zadních dveří Jeep Grand Cherokee 1999-2004
Cena .... 385,- Kč 

Obchod je postaven na systému Ekonstruktér.cz

Provozovatel obchodu: Martin Kolek, Nové Dvory-Kamenec 3525, 73801 Frýdek-Místek

číslo účtu  KB  107-7153420227/0100

kmauto@centrum.cz +420 602 767 729